dijous, 26 de setembre de 2013

Estic en contra del TIL

Quedi clar de bon principi que no tenc res en contra de l’ensenyament de la llengua anglesa, si fos possible, jo voldria que les al•lotes i els al•lots d’aquest país, en acabar la seva educació primària, a més d’haver participar en unes quantes festes de Halloween, fossin capaços de llegir, en versió original, Faulkner, Joyce o Whitman (per posar alguns exemples d’autors en llengua anglesa que suposo els apologistes del TIL no han llegit). Estic en contra del TIL perquè és una mesura precipitada i no consensuada, imposada des de la majoria parlamentaria sense que ningú hagi explicat d’on ha sortit tal invent, sense que es conegui qui són els tècnics en pedagogia que l’han parit ni quins antecedents es tenen d’aplicacions de sistemes similars en països del nostre entorn. Estic en contra del TIL perquè s’ha implantat sense tenir en compte l’opinió dels professionals que l’han d’aplicar, que són els que hi entenen. Estic en contra del TIL perquè em sembla un atac directe (un més) contra la llengua i la cultura d’aquest país. Un nou moviment de l’eunuc intel•lectual que dirigeix el sector més totalitari de la dreta balear, el mateix que ha vist com fracassaven els altres intents que ha fet per desterrar el català de les escoles públiques, el mateix que subvenciona escoles de l’Opus Dei on es segreguen els alumnes per sexes... Estic en contra del TIL perquè com a mestre (ara jubilat) sé que fracassarà. Al llarg de la meva vida professional he fet classe de gairebé totes les assignatures i se prou bé la dificultat de fer entendre als alumnes matèries com les matemàtiques, parlant la seva llengua, no veig com es podrà fer en una llengua que els fillets que tant semblen preocupar na Cuanamari no entenen; com a molt, l’anglès que aprendran amb aquest sistema els servirà per córrer darrere els turistes per la platja, clamant “Alooo mister, luky luky, uan euro, plis...!”.

dimarts, 17 de setembre de 2013

De quina majoria parla en Bauzá?

La demagògia és una de les principals eines dels dictadors, una eina que José Ramón Bauza i els seus escolans del PP utilitzen molt sovint. Avui, en Bauzá, n’ha donat una lliçó al Parlament Balears, parlant de la vaga de docents. Només n’he sentit un petit fragment, però m’ha bastat per a comprovar la vena que alimenta aquest home. Entre bajanades del tipus “l’ensenyament en català és el culpable del fracàs escolar” o “nosaltres només defensam la llibertat”, ha plantejat un únic argument: el TIL s’imposarà caigui qui caigui, i ells estan legitimats per a fer-ho, perquè la majoria dels habitants d’aquestes illes els varen votar. Ja hi tornam a ser... la famosa majoria. Quan entendran aquests del PP que una majoria absoluta parlamentària no reflexa l’opinió dels ciutadans? A les darreres eleccions hi va haver exactament 194680 ciutadans que expressaren amb el seu vot la voluntat de ser governats pel senyor Bauzá, si comptam que el nombre de possibles votants és de 732666, resulta que n’hi ha 537986 que no ho feren així. On és aquesta majoria, senyor Bauzà? Mentre, al carrer, la comunitat escolar segueix donat una lliçó de valor i dignitat.

dilluns, 16 de setembre de 2013

UNA PASSA MÉS CAP A UN ESTAT DICTATORIAL

Mentre la majoria de la comunitat educativa d’aquest país està intentant salvar el nostre futur (els alumnes d’avui seran els que prendran es decisions d’aquí a una partida d’anys), aquest personatge que arribà al poder amb el suport del 26’5% de l’electorat (vetaquí la “immensa majoria”), està maquinant noves estratègies per retallar-nos el poc que ens queda de democràcia. Ara, un cop més amb l’austeritat com a excusa, vol reduir el nombre de diputats de Parlament i deixar-los sense sou, només cobraran dietes. Bé, així, d’entrada la mesura pot semblar encertada i fins i tot algun dels seus detractors podrà pensar que aquest home, a la fi, fa alguna cosa que no és un disbarat. No ens deixem enganyar, rere aquesta mesura hi ha una maniobra demagògia pròpia d’un cervell maquiavèlic i demagògic. Reduir el nombre de diputats, i també els regidors dels ajuntaments, seria una mesura molt encertada si abans es canviàs la llei electoral i s’implantàs un sistema que representi d’una manera proporcional el conjunt dels votants del país, fer-ho amb el sistema actual, és una manera de fer fora les minories discordants i donar més poder als poderosos. Pel que fa a les dietes, em sembla una manera molt fosca de fer anar els doblers públics allà on vulgui el govern, amb una impunitat gairebé absoluta.