dijous, 26 de setembre de 2013

Estic en contra del TIL

Quedi clar de bon principi que no tenc res en contra de l’ensenyament de la llengua anglesa, si fos possible, jo voldria que les al•lotes i els al•lots d’aquest país, en acabar la seva educació primària, a més d’haver participar en unes quantes festes de Halloween, fossin capaços de llegir, en versió original, Faulkner, Joyce o Whitman (per posar alguns exemples d’autors en llengua anglesa que suposo els apologistes del TIL no han llegit). Estic en contra del TIL perquè és una mesura precipitada i no consensuada, imposada des de la majoria parlamentaria sense que ningú hagi explicat d’on ha sortit tal invent, sense que es conegui qui són els tècnics en pedagogia que l’han parit ni quins antecedents es tenen d’aplicacions de sistemes similars en països del nostre entorn. Estic en contra del TIL perquè s’ha implantat sense tenir en compte l’opinió dels professionals que l’han d’aplicar, que són els que hi entenen. Estic en contra del TIL perquè em sembla un atac directe (un més) contra la llengua i la cultura d’aquest país. Un nou moviment de l’eunuc intel•lectual que dirigeix el sector més totalitari de la dreta balear, el mateix que ha vist com fracassaven els altres intents que ha fet per desterrar el català de les escoles públiques, el mateix que subvenciona escoles de l’Opus Dei on es segreguen els alumnes per sexes... Estic en contra del TIL perquè com a mestre (ara jubilat) sé que fracassarà. Al llarg de la meva vida professional he fet classe de gairebé totes les assignatures i se prou bé la dificultat de fer entendre als alumnes matèries com les matemàtiques, parlant la seva llengua, no veig com es podrà fer en una llengua que els fillets que tant semblen preocupar na Cuanamari no entenen; com a molt, l’anglès que aprendran amb aquest sistema els servirà per córrer darrere els turistes per la platja, clamant “Alooo mister, luky luky, uan euro, plis...!”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada